Kommunikation i informationssamhällets tidevarv

Kommunikation i informationssamhällets tidevarv

Vi sägs leva i ett informationssamhälle och det kan nog stämma. Vi har nu tillgång till mer information än någonsin tidigare i människans historia. Samtidigt är det också en trivial iakttagelse. Det samma var sant 1917; då hade människan tillgång till mer information än någonsin tidigare. Man skulle faktiskt kunna säga att informationssamhället skapades av tryckpressens uppfinnande; den var faktiskt lika revolutionerande som internet. Eller till och med mer så.

All denna information gör dock att det blir svårt att hitta det man verkligen letar efter. Nålen finns fortfarande där, men höstacken blir allt större och större. Detta innebär en utmaning för den som behöver kommunicera med sina kunder på ett bra vis; speciellt då för ett företags som har många kunder. För ett företag med bara ett fåtal kunder är det sällan ett större problem. Har man däremot många kunder blir det svårare. En lösning där är nyhetsbrev, vilket nu säkert många tycker är tveksamt.

Svårt göra bra nyhetsbrev
Detta då på grund av att många nyhetsbrev är tveksamma. Företag skickar ut nyhetsbrev med information som inte alltid är intressant för kunderna, ”Vi på företaget XYZ har skaffat ny kaffemaskin!”, typ. Men är man noggrann med att göra sina nyhetsbrev relevanta, lättförståeliga, inte alltför långa och inte alltför frekventa så kan de nå fram, och det riktigt bra.

Att lära sig att författa bra nyhetsbrev kräver övning, men går att lära sig. Rent tekniskt finns det bra verktyg för e-postmarknadsföring att tillgå, som är lättanvända och inte särskilt dyra, exempelvis från Paloma. Det gör det enkelt att komma igång med sina nyhetsbrev så att man kan utnyttja ytterligare en marknadsföringskanal. Paloma delar också med sig av olika tips för hur man kan maximera nyhetsbrevens effektivitet så att de verkligen läses, och läsarna klickar på eventuella länkar. Använder du dig inte redan av e-postmarknadsföring så är det hög tid att börja – en billig och, rätt utnyttjad, marknadsföringskanal.

Kommentarer är stängda.